Centrum na podporu nefajčenia

Články
Svetový deň bez tabaku 2006 - Tabak: smrteľný v každej svojej podobe (SK)
(WHO WNTD 2006)
(pdf)
Svetový deň bez tabaku 2005 (SK)(pdf), World No Tobacco Day 2005 (EN) (pdf)
Zákon 377/2004 Z. z. z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SK) english version
Kľúčové výrazy, termíny a definície spojené s fajčením (fajčiar, nefajčiar, bývalý fajčiar...) (SK) (pdf)
Kódex praxe zdravotníckych organizácií v oblasti kontroly fajčenia (SK) (pdf)
Code of practice on tobacco control for health professional organizations (EN) (pdf)
Pohľadnice s kódexom pre prax, Postcards with code of practice (EN) (pdf)
Varovanie EU 2004 - Odstrašujúce obrázky na cig. krbičkách (GB), EU Warning on cig. packs (GB) (zip-pdf) (EN)
Telo fajčiara - čo všetko môže spôsobiť fajčenie, Smoker´s body - what smoking can cause (EN) (pdf)
Liečba fajčenia - rady pre fajčiarov, rady pre lekárov
   
fajčenie v SR 1994-2002 (jpg)
pokusy fajčiarov prestať fajčiť (jpg)
Čo je v cigarete? - What is in a cigarette? (gif)     Chemikálie v cigaretovom dyme - Chemicals in tobacco smoke (jpg)
   
Niekoľko povzbudzujúcich informácií pre tých, ktorí chcú prestať s fajčením (SK)
   
logo "Zákaz fajčiť"  -1--2-
.
Informácie pre odbornú zdravotnícku verejnosť
Svetový deň bez tabaku 31.5.2005, World No Tobacco Day 2005 (EN) (pdf)
Zákon 377/2004 Z. z. z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SK) english version
"POMOC - pre život bez tabaku": EU začína novú kampaň proti fajčeniu (SK)
Menežment tabakovej závislosti (E. Kavcová) (SK) (pdf) (Zip - súbor) 420 kB
Zdravotnícka dokumentácia fajčenia (podľa MKCH-10) (SK) (pdf)
Kódex praxe zdravotníckych organizácií v oblasti kontroly fajčenia (SK) (pdf)
Code of practice on tobacco control for health professional organizations (EN) (pdf)
Kľúčové výrazy, termíny a definície spojené s fajčením (fajčiar, nefajčiar, bývalý fajčiar...) (SK) (pdf)
   
   
.
Informácie pre (ne)fajčiarov a širokú verejnosť
Svetový deň bez tabaku 31.5.2005, World No Tobacco Day 2005 (EN) (pdf)
Zákon 377/2004 Z. z. z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SK) english version
"POMOC - pre život bez tabaku": EU začína novú kampaň proti fajčeniu (SK)
Menežment tabakovej závislosti (E. Kavcová) (SK) (pdf)(Zip - súbor) 420 kB
Varovanie Európskej únie  - farebné obrázky na cigaretových krabičkách (EN) (zip-pdf)
   
Niekoľko povzbudzujúcich informácií pre tých, ktorí chcú prestať s fajčením (SK)
   

Média, press
Svetový deň bez tabaku 31.5.2005, World No Tobacco Day 2005 (EN) (pdf)
Zákon 377/2004 Z. z. z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SK) english version
Kľúčové výrazy, termíny a definície spojené s fajčením (fajčiar, nefajčiar, bývalý fajčiar...) (SK) (pdf)
"POMOC - pre život bez tabaku": EU začína novú kampaň proti fajčeniu (SK)
Menežment tabakovej závislosti (E. Kavcová) (SK) (zip-pdf)
Varovanie Európskej únie  - farebné obrázky na cigaretových krabičkách (EN) (zip-pdf)
fajčenie v SR 1994-2002 (jpg)     prevalencia fajčenia v SR 1994-2004 (jpg)
pokusy fajčiarov prestať fajčiť (jpg)     dynamika zmien pľúcnej funkcie pri fajčení (jpg)
Čo je v cigarete? - What is in a cigarette? (gif)     Chemikálie v cigaretovom dyme - Chemicals in tobacco smoke (jpg)
   
   
   
logo "Zákaz fajčiť"  -1--2-
.
 
:: ČLÁNKY ::
PODNET in english Homepage PODNETu