Centrum na podporu nefajčenia
Obrázky, grafy
fajčenie v SR 1994-2002 (jpg)   prevalencia fajčenia v SR 1994-2004 (jpg)
pokusy fajčiarov prestať fajčiť (jpg)  dynamika zmien pľúcnej funkcie pri fajčení (jpg)
Čo je v cigarete? - What is in a cigarette? (gif)   Chemikálie v cigaretovom dyme - Chemicals in tobacco smoke (jpg)
   
:: Oficiálny plagátik ku WHO Svetovému dňu bez tabaku 31.5.2006 - 1 - (pdf)
   Tabak: smrteľný v každej svojej podobe
Plagátiky ku WHO Svetovému dňu bez tabaku 31.5.2005 - 1 -- 2 -- 3 -- 4 - (jpg)
   
   
logo "Zákaz fajčiť"  -1--2-
   
 
Fotografie z podujatí s nefajčiarskou tematikou - Photos
:: Fotografie z WHO Svetového dňa bez tabaku 31.5.2005 v Martine - WNTD 2005
:: Fotografie z WHO Svetového dňa bez tabaku 31.5.2006 v Martine - WNTD 2006
   
   
   
 
:: FOTOALBUM. ::
PODNET in english Homepage PODNETu