Centrum na podporu nefajčenia


Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Martinská fakultná nemocnica,
Centrum na podporu nefajčenia

Aktivity:

· Liečba tabakovej závislosti pre klientov – fajčiarov a aj pacientov.
· Organizácia a spoluorganizácia aktivít v oblasti kontroly fajčenia v spolupráci s vládnymi a NGOs.
· Práca vo vedecko-výskumných projektoch aj v spolupráci so zahraničím (USAID, AIHA, ACS, ERS, WHO)
· Spolupodieľanie sa na práci TAG pri EFMA
· Pregraduálna a postgraduálna výchova v kontrole tabaku, najmä v liečbe tabakovej závislosti – poriadanie kurzov, vydávanie publikácií, vydanie Smerníc pre liečbu tabakovej závislosti v SR.
· Zriadenie a updatovanie web siteAdresa:

Centrum na podporu nefajčenia,
Klinika TaPCH Univerzita Komenského, JLF a Martinská fakultná nemocnica,
Kollárova 2,
036 59 Martin,
Slovakia

Telefón:+421434133950

 

MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Centrum na podporu nefajčenia
Klinika TaPCH, JLF UK a Martinská fakultná nemocnica
Kollárova 2, 03659 Martin, Slovakia

kavcova(at)jfmed.uniba.sk


 

 
:: Centrum na podporu nefajčenia ::
PODNET in english Homepage PODNETu