Centrum na podporu nefajčenia

Otestujte sa

  FAGERSTRÖMOV test nikotínovej závislosti (FTNZ)
BODY 0 1 2 3
Ako skoro po zobudení si zapaľujete svoju prvú cigaretu? Po 60 min. 31-60 minút 5-30 minút do 5 minút
Je pre Vás ťažké nefajčiť v miestach, kde je fajčenie zakázané? (kino, knižnica, športová hala, kostol) Nie Áno    
Ktorá cigareta Vás najviac uspokojuje? Ktorákoľvek mimo prvej prvá ráno    
Koľko cigariet vyfajčíte za deň? 1-10 11-20 21-30 31 a viac
Fajčíte častejšie počas prvých hodín po zobudení než v ostatnom dennom čase? Nie Áno    
Fajčíte, aj keď ste chorý a väčšinu dňa ležíte? Nie Áno    

Skóre viac ako 7 bodov znamená silnú nikotínovú závislosť. Môžeme hodnotiť aj nasledovne:
       
0-1 bod žiadna alebo veľmi slabá závislosť 6-7 bodov silná závislosť
2-4 body slabá závislosť 8-10 bodov veľmi silná závislosť
5 bodov stredná závislosť    
 
:: OTESTUJTE SA. ::
PODNET in english Homepage PODNETu