Centrum na podporu nefajčenia

O PODNETe :: Kopírovacie práva

 Pozitívne  Orientované proti nikomu a ničomu sa nesnažíme "bojovať", podporujeme, podnecujeme, diskutujeme, informujeme... obrázok prevzatý z www.photo.net
 Dobrovoľné každý je motivovaný iným osobným dobrovoľným úsilím dozvedieť sa niečo o (ne)fajčení
 Nefajčiarske stotožňujeme sa s akýmikoľvek aktivitami týkajúcimi sa podpory a propagácie nefajčenia, vysvetľovania účinkov cigaretového dymu a nikotínu na fajčiarov a nefajčiarov
 Elektronické  Teritórium virtuálny internetový priestor znamená skvelú možnosť podeliť sa o vedomosti so širokou laickou i odbornou verejnosťou


O autoroch


MUDr. Miloš Lisý Nápad vytvoriť internetovú stránku PODNET prišiel za študentských čias - v 5. ročníku JLF UK v Martine. Projekt sa mi podarilo relizovať s pomocou JLF UK a MFN v Martine v spolupráci s tam pôsobiacimi lekármi a pedagógmi.

  MUDr. Elena Kavcová, PhD. Vedúca Centra na podporu nefajčenia na Klinike tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN
Ing. Peter Cingel Vedúci Ústavu informačných technológií JLF UK, Záborského 2, 036 45 Martin
 
:: O PODNETE ::
PODNET in english Homepage PODNETu